Pospiech anna

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na własnej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego materiału do poskramiania pożarów przyjmuje się różne środki gaśnicze. Największym jest oczywiście woda. Jednak nie w wszystkim przypadku można się nią posługiwać. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i przeciwdziałania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z ostatniego, że można ją podawać wyłącznie w miejscach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, że nie można spośród niej używać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na proponowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę dostosowuje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Także w tych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.